Angstsymptomer

Jeg kan hjælpe dig

4036 8782
tft@elisabethaarup.dk

Har du angstsymptomer?
Tankefeltterapi kan hjælpe dig:

  • Enestående kort behandlingstid (ofte få timer)
  • Dokumenteret succesrate på 90%
  • Ingen bivirkninger og ingen tilbagefald
Se tv-klik og artikler
Læs om tankefeltterapi

Angst er en sammensat lidelse og består af en række fysiske og psykiske symptomer. Symptomerne på angst varierer fra angstform til angstform. Ved angstanfald eller panikangst, er det de meget stærke fysiske reaktioner, der dominerer. Det er pludselig opstået åndenød, forhøjet puls, koldsved, svimmelhed, kvalme, afstedkommet af en følelse af at miste kontrollen over éns krop.
Fordi anfaldet opstår så pludseligt, bliver de fleste meget angste. Man ved ikke hvad der sker og har ikke prøvet noget lignende før. Man tror man fejler noget, at man har fået et hjerteanfald og mange bliver kørt på skadestuen og får taget EKG m.m. De fleste bliver dog sendt hjem igen, med besked om at alt er i orden og at de har fået et angstanfald.

Læs mere om tankefelt terapi her

Se hvad tidlgere klienter siger →

Symptomer på angst

Ved socialangst og generaliseret angst er symptomerne anderledes. Her er det de psykiske følelser der er stærkest. Det er følelser som mindreværd, uelskethed, uformåen, ensomhed, forkerthed, forladthed, fortabthed, rædsel, skam, skyld, pinlighed mm, der fylder. Disse følelser skaber et fysisk ubehag, fordi vi ubevidst altid forsøger at kontrollere vores følelser ved at spænde op i vores muskler og holde tilbage på vejrtrækningen. De fysiske spændinger kan blive kroniske, og udvikle sig til myoser, skulder-nakkespændinger, mavesår, migræne etc.

Ved alle angstformer spiller angsten for selve angsten (også kaldet forventningsangst) en stor rolle. Vi er simpelthen bange for at få angst. Det gør, at vi meget ofte undgår de situationer, der potentielt kan udløse vores angst.

Ved panikangst undgår man køer i supermarkedet, at sidde i en bil over længere tid, motorveje, biografer mm. Ved socialangst, styrer man uden om sociale situationer – også selvom man i udgangspunktet gerne vil være sammen med andre. Man tør ikke, fordi det er forbundet med så stærke følelser af selvkritik og nederlag. Ved generaliseret angst er det det samme. Vi er bange for hvad dagligdagen bringer, bange for mødet med andre, bange for ikke at kunne overskue det hele. Dybest set, er vi jo bange for vores følelser.

Alle angstlidelser styrer vores liv og vores dagligdag, fordi vi udvikler en undgåelsesadfærd. Vi forsøger at styre uden om vores angst og udenom de situationer der kan være angstskabende. På den måde er angst meget begrænsende, og kan på sørgelig vis, forhindre os i at folde os ud som dem vi er, at udvikle vores talenter og dybest set, i at leve det liv vi finder meningsfuldt og værdifuldt.