Alternativ behandling af depression

Jeg kan hjælpe dig

4036 8782
tft@elisabethaarup.dk

Lider du af depression?
Tankefeltterapi kan hjælpe dig:

  • Enestående kort behandlingstid (ofte få timer)
  • Dokumenteret succesrate på 90%
  • Ingen bivirkninger og ingen tilbagefald

Se tv-klik og artikler

Læs om tankefeltterapi


Symptomer: De mest almindelige symptomer på depression er mangel på energi, meningsløshed, tomhed, modløshed, manglende livslyst, selvbebrejdelse, skyldfølelse, koncentrationsbesvær, rastløshed, indelukkethed, manglende appetit, m.m. Depression følges ofte, eller kan udløses af angst. Men hvor angst kendetegner en tilstand af ulidelige og meget svære følelser, karakteriseres en depression ved fravær af følelser.

En meget anerkendt psykiater, Alexander Lowen, har udtalt at hvis man kunne græde, ville man ikke længere være deprimeret ("The Betrayal of the Body"). Det han mener er naturligvis at det er undertrykkelsen og fortrængningen af vores svære og negative følelser, der gør at vi til sidst bliver deprimerede. I det øjeblik vi kan sørge over vores tab og vores smerte, er vi ulykkelige, men ikke deprimerede. Det er netop gennem vores følelser, både de gode og dårlige at vi kommer ind i livet. Det gode liv, kendetegnes derfor ikke ved fede følelser - det kendetegnes ved følelser - dem allesammen!

Det er bare så svært med de smertefulde følelser, for de færreste af os har lært at håndterer dem, og derved integrere dem, konstruktivt. Langt de fleste af os har måttet klare denne del af barndommen selv. Vi er vokset op med, at vi måtte klare vores ulykkelighed, sexualitet, aggressioner mm selv, uden hjælp og støtte fra de voksne. Det man derfor gør, når man er et lille barn og føler sig forkert og afvist på éns følelser, er, at man lukker af til denne del af sig selv. Man laver en spaltning, spalter den "negative" side af sig selv fra, fordi man oplever at man ikke må være sådan. Man oplever at man ikke får kærlighed og anerkendelse, når man har de følelser. Man lærer at det er forkert, at man selv er forkert. Og fordi man som barn er dybt afhængig af far og mors kærlighed, tilpasser man sig meget hurtigt. Man laver om på sig selv, for at blive til noget andet - dét, som far og mor gerne vil have. Barnet forlader sig selv, for at blive til noget andet.

Denne smerte, afføder en dyb forladthed og ensomhed, en grundlæggende følelse af uelskethed og mindreværd, som stort set alle mennesker kæmper med, og som ligger meget dybt i os alle. Spaltningen sker i os alle, men kan yderligere forværres gennem en belastet opvækst og problematiske familieforhold. Under sådanne ekstreme omstændigher, forværres kløften til os selv. Vores lukninger og blokeringer forstærkes, fordi vores følelser af uelskethed og ensomhed mfl, vokser til ubærlige størrelser. For at at overleve vores dybe smerte, gør vi os hårde overfor os selv - ligesom vi oplevede at vores forældre var. Denne hårdhed og disse følelsesmæssige lukninger kan skabe depressive tilstande, og udvikle sig til deciderede depressioner.

I min praksis har jeg oplevet utallige mennesker med depressioner.
Aldrig en eneste gang har jeg oplevet, at disse mennesker ikke havde en rigtig god grund til at være deprimerede. Man udvikler en depression, for at beskytte sig selv. Man lukker af for et følelsesmæssigt tab og svigt, som man på ingen måde kan bære. En depression er derfor en måde at beskytte sig selv på. Det betyder ikke at man skal være deprimeret resten af livet. Man skal sørge og græde. Man skal have intregreret det lille barn, man lukkede af til, og de følelser der ligger gemt der. Dvs i virkeligheden en stor del af ens autentiske jeg.

Man kan behandle sig ud af en depression og de følelsesmæssige konsekvenser af en belastet fortid, gennem tankefeltterapi. Når vi har det skidt er det altid følelser vi har det skidt med. Og de er der af en grund, ellers havde vi dem ikke. De skal blot ikke fylde det hele, og styre vores liv. I et behandlingsforløb, fokuserer man på alle de følelser der skal væk, for at man har det godt. Både alle de følelser og symptomer en depression består af, og alt det der ligger nedenunder, alle de følelser der før, at vi har fået en depression. Vores fortid og det vi har med os i rygsækken. Gennem tankefeltterapi mærker man typisk at de følelser vi behandler på, bliver mindre og mindre fra gang til gang, og over et forløb på fem sessioner ser man, at ni ud af ti, er det vi kalder symptomfrie. Dvs ude af dét, de kom for at blive behandlet for (en depression fx), samt de følelser en depression består af.

Kontakt mig her →


Casestories:
Sheila Gottfredsen
Anonym, 43 år
Anonym, 35 år
Trine Nielsen
Birte 41 år
Lea 23 år
Rikke 28 år
Kim 28 år