Mindreværd

Jeg kan hjælpe dig

4036 8782
tft@elisabethaarup.dk

Lider du af mindreværd?
Tankefeltterapi kan hjælpe dig:

  • Enestående kort behandlingstid (ofte få timer)
  • Dokumenteret succesrate på 90%
  • Ingen bivirkninger og ingen tilbagefald
Se tv-klik og artikler
Læs om tankefeltterapi

Læs om mine klienter, der fik hjælp til mindreværd med tankefeltterapi.

Casestories:
Sheila Gottfredsen
Anonym, 43 år
Pernille Sofie Andersen
Anonym, 35 år
Anonym, 46 år
Kamma Hvenegaard
Anonym, 30 år
Maria Rasmussen
Trine Nielsen
Karin Hansen
Lea 23 år

 

Læs mere om mindreværd

Stort set alle mennesker har følelser af mindreværd, hvad enten de er i kontakt med det eller ej. Mindreværd er en tidlig følelsesmæssigt struktur, der dannes allerede mens vi er små. Egentlig grundlægges mindreværdet i tilpasningsfasen i to-tre års alderen, hvor barnet begynder at få en selvstændig jeg-oplevelse, og derfor også begynder at blive bevidst om hvad mor/far godt kan lide og hvad de ikke bryder sig om. Barnet bliver typisk rost og holdt af, får opmærksomhed og anerkendelse, når det er sødt og opfører sig pænt, og skæld ud eller irettesat, når det fylder for meget, er for aggressivt eller for begejstret. Barnet lærer at det er holdt af, når det er på en bestemt måde, men afvist når det er på en anden måde. Barnet spalter de negative uønskede og uelskede sider fra, og bliver herved falsk. Det opbygger et uægte jeg, fordi det har tilpasset sig fars og mors behov. Dette sker for stort set alle mennesker. Heri ligger selve mindreværdet. Vi var nød til at blive falske for at få vores forældres kærlighed, vi blev ikke mødt og set og elsket som vi var. Mindreværdet kommer altså af en dybereliggende uelsketheds følelse.

Kontakt mig her →

Mindreværd og utilstrækkelighedsfølelser, skaber et stort behov for anerkendelse i os, et stort behov for at præstere (og derfor en frygt for ikke at kunne præstere) og bevise at vi er gode nok, en stor frygt og bekymring for hvad andre tænker om os, en konstant sammenligning med andre (enten mere end, eller mindre end, men sjældent i ligeværd), veludviklet "pleaser-gen", fordi man er afhængig af at de andre synes man er en flink, en konstant negative og vurderede indre dialog med os selv om os selv og vores formåen, der som oftest resulterer i selvbebrejdelse og selvhad. Mange med mindreværd mærker ensomhed og forladthed, og derfor også ulykkelighed og sorg. Man er jo blevet forladt, i og med at man har forladt sig selv, og er blevet falsk. Alle disse følelser og følelsesmæssigt tilbøjeligheder, udspringer af lavt selvværd og uelskethed. Derfor er det også meget ofte tidlige følelser, følelser vi er blevet præget af, og med, tidligt i vores opvækst. Fordi følelserne ligger så tidligt er mange mennesker tildels ubevidste omkring dem. Man har lært at leve med "at sådan er jeg". Man har lært at overleve gennem at fortrænge og mange adfærdsmønstre er ubevidste. Vi ved ikke hvorfor vi gør som vi gør. Det gør vi bare, og vi har glemt hvorfor. Vi opdager først grundlaget for vores adfærdsmønster (som er tillært), i det øjeblik det begynder at skabe problemer for os, fx hvis vi bliver ramt af stress eller angst, eller andre ting der tvinger os til at kigge i dybden. Eller når vi ønsker at bryde en bestemt adfærd og opdager hvor svært det er.

Det er netop svært fordi et adfærdsmønster ofte udvikles på baggrund af en smerte, man øsnker at beskytte. Det kan være en følelse af uelskethed og en deraf kommende angst for afvisning. Denne angst skaber et stort behov for anerkendelse, en afhængighed af at de andre synes man er dygtig eller succesfuld på forskellig vis. Så man præsterer, knokler, kæmper for at høste anerkendelse, ros, oplevelsen af succes. Det ulykkelige er, at man aldrig blir mæt. Nedenunder dette, gemmer sig nemlig det sultne og ulykkelige barn, der aldrig blir ægte set og ægte mødt, dvs. mødt på følelserne af afvisthed, uelskethed, forladthed, og derfor forbliver ulykkeligt. Dét der skal til for at vi kan komme ud af vores mindreværd, er at vi træder ud af vores adfærdsmønster, vågner op i hvorfor vi handler som vi gør, at vi tør mærke ind i det der ligger nedenunder, og mærke vores sorg. Samt alle de andre ting den oprindelige forladthed har gjort ved os. Herfra kan vi komme ud af vores (negative) adfærdsmønster, og derfor også vores mindreværd.

Kontakt mig her →