Social angst

Jeg kan hjælpe dig

4036 8782
tft@elisabethaarup.dk

Lider du af social angst?
Tankefeltterapi kan hjælpe dig:

  • Enestående kort behandlingstid (ofte få timer)
  • Dokumenteret succesrate på 90%
  • Ingen bivirkninger og ingen tilbagefald

Se tv-klik og artikler

Læs om tankefeltterapi


Social angst, eller socialfobi har man, hvis man er bange for at være sammen med andre mennesker. Man er bange for at være "social" og meget utryg ved at deltage i sociale sammenhænge.

Det kan være både små og store begivenheder, familiemæssige sammenkomster, arbejdssituationer, møder med venner, ture i biografen og andre steder. Det kan også bare være angst ved at sidde ved siden af folk i bussen, stå i køen i Netto eller andre helt almindelige steder, hvor man interagerer med andre.

Kontakt mig her →

Symptomer på social angst

Angst er en sammensat lidelse og består altid af en række forskellige stærke og meget ubehagelige følelser.
De klassiske er lavt selvværd, frygten for hvad de andre tænker om én, frygten for at de andre kan se at man har angst, følelser af utilstrækkelighed, skam, flovhed, forkerthed, ensomhed, skyldfølelse, angsten for angsten.

Alle disse følelser tilsammen udgør angsttilstanden. Dertil kommer de fysiske reaktioner, hvoraf en forhøjet puls, koldsved, rødmen, eller angst for at rødme, kvalme, svimmelhed er nogle af de hyppigst forekommende. Har man social angst, lider man også ofte af skam følelser. Man føler sig udstillet og eksponeret, gennemsigtig, føler ikke man kan skjule hvordan man har det. Deri ligger der et stort tab af værdighed, og man føler sig pinlig berørt, bliver flov.

Når man lider af social angst

Når man lider angst, lider man også altid af angsten for angsten. Angst for angsten, er den anspændthed og indre uro, man mærker op til en begivenhed, der kan udløse angsten. Det kan være en fest eller middag med nogle venner, men det kan også bare være en tur i Brugsen eller hos grønthandleren.
Angsten for angsten kan i sig selv blive så slem at den kan udløse egentlige angstanfald. Dybest set handler det om, at man er bange for at miste grebet og kontrollen over éns krop.

Det er dét, næsten al angst handler om. Fordi vi er vant til at navigere rundt i verden, gennem kontrol over vores legeme og krop, og dens forskellige funktioner, er det at blive truet på denne kontrol, lig med et totalt sammenbrud af éns idéntitet. Derfor er angsten for angsten så voldsom. Og derfor kan angstanfald også være meget voldsomme.

Har man svær social angst (social fobi), kan presset og styrken af éns følelsesmæssige ubehag udløse deciderede angstanfald, eller det man kalder panikangst.

Panikangst er egentlig en angstlidelse i sig selv, der udløses af en overbelastet psyke. Men i dette tilfælde kan det psykiske pres fra éns sociale angst blive så stort, at det kan udvikle sig til panikangst. Herved bliver angsten endnu større og symptomerne endnu værre, fordi man nu har symptomer fra to angstlidelser at kæmpe med.

Kontakt mig her →

Hvorfor opstår lidelsen?

Angstlidelser kommer ikke ud af det blå, det er ikke noget vi er født med. Hos langt de fleste ses en sammenhæng mellem belastende begivenheder i éns fortid, og udvikling af social angst.

Man er måske vokset op under utrygge omstændigheder med en alkoholiseret eller psykisk syg forælder. Måske har man skullet tilpasse sig voldsomt, taget for meget ansvar for familiesituationen, for hvordan far og mor havde det, hvilket er meget angstskabende.

Opvækstforholdene kan have været ustabile og utrygge, hvis der har været skænderier, skilsmisser, mange uforudsigelige forhold. Hvis én af vores forældre har lidt af angst, kan vi have adopteret den adfærd, fordi vi netop har lært fra meget tidligt, at nogle situationer var utrygge. Hvis vi f.eks. ser at vores mor er bange for edderkopper, lærer vi fra ganske tidligt, at edderkopper er farlige, og vi risikerer derfor også at få den angst.

Alvorlig social angst kan medfører depression, fordi angst påvirker hele éns hverdag, udfoldelsesmuligheder, job- og partner situation. Derfor er behandling af social angst vigtigt for at kunne få en dagligdag, der er til at holde ud.