Alternativ behandling af stress

Jeg kan hjælpe dig

4036 8782
tft@elisabethaarup.dk

Lider du af stress?
Tankefeltterapi kan hjælpe dig:

  • Enestående kort behandlingstid (ofte få timer)
  • Dokumenteret succesrate på 90%
  • Ingen bivirkninger og ingen tilbagefald
Se tv-klik og artikler
Læs om tankefeltterapi

Man kan have både fysiske, psykiske og adfærdsrelaterede symptomer på stress, og det er individuelt hvordan man egentlig reagerer, når man er bliver ramt af stress. Fysiske symptomer indebærer mave smerter, hovedpine, indre uro og vægttab, og de psykiske er typisk koncentrationsbesvær, glemsomhed, træthed og ulyst. Man kan opleve øget aggresivitet, irritabilitet, uengagerethed og humørsvingninger. Derudover kan stress over længerevarende tid påvirke søvnen og give søvnproblemer, tankemylder, angst og angstanfald, og udvikle sig til en egentlig depression.

Kontakt mig her →

Stress er set man kalder en belastningsreaktion. Hvis man forestiller sig psyken, éns følelsesliv, som et isbjerg, så er de ti procent der rager over vandet stress symptomerne, mens alt det der ligger nedenunder udgør den egentlig stressbelastning. Dvs det er presset fra de følelser der ligger nedenunder, der er det egentlige problem. Det er presset på, og fra, de følelser, der er den udløsende faktor. Nedenunder de umiddelbare stresssymptomer, ligger derfor en række andre følelser, der udgør vores adfærdsmønster og måde at agere i livet og dagligdagen på. Det er disse følelser der gør, at vi blir stressede.

Fx. ser jeg meget ofte i min praksis, at kvinders stress problematik handler om en helt fundamental mangel på selvværd og en grundlæggende frygt for ikke at gøre det godt nok. Det medfører nemlig et adfærdsmønster, der handler om at intet nogensinde bliver godt nok, en frygt for hvad andre tænker, perfektionisme, grænseproblematikker, vanskeligheder med at sige fra og sige nej (til bla arbejdsopgaver), en grundlæggende usikkerhed, mm. Vi er styret af disse følelser, dette adfærdsmønster, og kan man ikke sige fra, så har man virkelig et problem. For så står man til rådighed non stop, og formår ikke at lytte til sig selv. Hos mænd er det naturligvis det samme, omend det ses i mindre grad, og ofte kommer til udtryk på en anden måde. Det er derfor næsten altid et negativt og uhensigtsmæssigt adfærdsmønster der gør at man udvikler stress.

I en behandlingssammenhæng med tankefeltterapi, er det derfor nødvendigt at behandle på alle de følelser der indgår i et negativt adfærdsmønster. Dvs først og fremmest mindreværdsfølelser og angsten for ikke at slå til. Det er disse følelser, der udgør kernen i stress sygdomme, såvel som i andre relaterede angstlidelser og depressioner. Det er vigtigt at vi genvinder evnen til at lytte os selv og handle på det, og det kan vi kun, i det øjeblik vi ikke længere er styret af vores utilstrækkeligheder.

Kontakt mig her →

Tankefeltterapi er en oplagt mulighed for alternativ behandling af stress. Her kan du læse om en række af mine klienters oplevelse hos mig samt høre, hvordan tankefeltterapien har hjulpet dem.


Casestories:
Janni Sønderskov
Kamma Hvenegaard
Lone Seeberg
Trine Nielsen
Birte 41 år
Uffe 30 år

Kontakt mig her →